• Pinterest

PINOY NAPAGKALOOBAN NG HELP DESK PARA MAKATULONG SA KARAPATANG PANTAO SA QATAR

Hango sa BalitangQ

Ang National Human Rights Committee (NHRC) ng Qatar ay nagbukas ng paunang 4 na “Help Desk” para maging opisina ng Indian, Egyptian, Nepal at ng Filipino Community na matatagpuan sa NHRC Headquarter sa Fareej AbdulAziz, Doha, Qatar kamakailan lang.

Ang hakbang na ito kasama ang pamunuan ng Solidarity Center ay upang mapagtibay at magkaroon ng kabuluhan ang pagsasanib programang “Pangkarapatang Pantao dito sa Qatar”. Ito ay magmimistulang tulay at gabay ng komunikasyon para sa mga ibat ibang komunidad na naninirahan at mga manggagawa dito sa Qatar. Ipinakikita dito ng Qatar ang pagkilala sa mga migrante ng Qatar.

Ang NHRC ay maihahalintulad sa ating Philippine Commission on Human Rights (PCHR). Ang NHRC ay tumutugon sa mga illegal na termination, salary deduction, intimidation, lack of facilities, non-receipt of benefits and non-payment of end of service. Ito rin ay may awtonomiya sa Gobyerno ng Qatar na malayang gagalaw para sa adbokasiya ng karapatang PanTao.

NHRC COVERNHRC COVER NHRC MEETING AT EMBASSYNHRC MEETING AT EMBASSY

Mabuting pagkakataon ito para sa ating mga kababayan, ani LabAt Leopoldo C. de Jesus. Napapanahon kaya’t sa kanyang pasasalamat sa pamunuan ng NHRC gayon din sa Qatar Ministry of Labor and Social Affairs and Labor Courts, nilagdaan niya ang ating pakikiisa sa nasabing programa at kanyang ipinabuo kaagad ang ating pamunuang magrepresenta ng ating komunidad dito sa Qatar upang ito ay maprotektahan at maipalaganap kaagad.

Inatasan niya si Gng. Judith Bacwaden, ang ating DSWD Officer  at ngayong Social Welfare Attache’ na pamunuan ang grupong ito. Sa basbas ng ating mahal na Ambassador Wilfredo C. Santos, itinalaga naman niya si G. John Jiao, na ating Cultural Attache’ kasama na ang ating Assistants to Nationals(ATN) Officer na si  G. Camacato Usman.

Inilapit ito sa ating komunidad ni G. Jiao upang makabuo agad ng isang grupong may adbokasiya tungkol dito, kaya’t agad sumanib sina G.Ressie S. Fos, G.Delfin Montenegro, G.Manuel Flores, G.Manny Camato, Gng.Mercy Pineda, at G.Randy Frogosa

Sa Ngayon, marami na sa ating mga kababayan na nagagalak ng pagkakaroon ng ganitong initiatibo ang ating pamunuan, danga’t hindi nga laang mga lawyer o mga legal practitioner upang magbigay ng mga legal services ang ating mga volunteers pero malaki ang maitutulong ng mga ito upang maituro at magabayan ang ating mga kababayan sa tamang paraan at sa tamang direksyon ng pakikipagusap lalo na sa mga may takot, may alinlangan o may mababang kaalaman makipagugnayan para maipaliwanag ng mabuti ang kanilang mga suliranin pati na rin ang wastong pagkakaintindi ng kasagutan ng kanilang mga hinaing. Sa ganitong tulong  ng ating mga volunteers ay mabibigyan natin ang ating mga kababayan ng kanilang lakas ng loob, tiwala at kumpiyansa ukol sa kanilang mga ipinaglalaban.

Panatiliing makibalita sa www.balitangq.net o sa aming facebook page https://www.facebook.com/balitangq

NHRCNHRC NHRC JUDITHNHRC JUDITH

  • Pinterest

Legal ba na patalsikin ng employer ang empleyado ng biglaan at walang notice/warning at hindi pagbibigay ng end of service benefits?

Ang sagot po dito ay: Opo, legal ito kung ang sitwasyon laban sa empleyado ay ang mga sumusunod:

  1. Impersonation - false identity or nationality ng empleyado, or ang pag gamit ng mga pekeng dokyumento tulad ng mga diploma, lisensya, at iba pang records. 
  2. Hindi pag sunod sa safety regulations ng company ng lagpas sa isang beses, sa kabila ng pormal na babala (in writing) at ang mga alituntunin na yun ay maliwanag na nakasulat at nakapaskil para sa kaalaman ng mga empleyado. 
  3. Kapag nilabag ng empleyado ang kontrata ng higit sa isang beses, or nilabag ang Qatar Labour Law, matapos mabigyan ng pormal na babala (in writing).
  4. Kapag ang empleyado ay makitang lasing habang nasa trabaho.
  5. Kapag sinalakay (assault) ng empleyado ang employer, manager or kahit sinong superior habang nasa trabaho.
  6. Pagsalakay sa kapwa empleyado at pagpapatuloy nito kahit pa nabigyan na ng pormal na babala (in writing).
  7. Kapag nag absent or di nagreport for duty ng walang sapat at tamang dahilan sa loob ng pitong (7) sunod-sunod na araw, or labinlima (15) hindi sunod-sunod na araw sa loob ng isang taon. 
  8. Kapag ang empleyado ay nahatulan sa isang krimeng ginawa related sa dishonesty o morality.

Kadalasan, ang isang tuso na employer kapag gustong umiwas sa kanilang responsibilidad sa empleyado tulad ng pagbibigay ng end of service benefit, ay maaring gumawa-gawa ng mga scenario sa alinman sa walong nakalista sa taas, para magkaroon sila ng legal na dahilan para patalsikin ang empleyado o kaya ay wag bigyan ng mga benepisyo.

Maliban sa mga rason o sitwasyong nabanggit sa taas, kapag pinatalsik ng employer at hindi binigyan ng end of service benefit ang isang empleyado ng wala sa nasabing mga sitwasyon, ito ay paglabag sa batas (illegal) ng employer.

Classifieds

1 53fae335b23d7a570a4be455d_grid.jpg

100.00 QAR

Best psychic lost love spell caster in USA,...
1 images_5_grid.jpg

100.00 QAR

Win Lottery Spells, Gambling Spells, Lottery...

 

Home | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use
Copyright © 2015 BalitangQ. All Rights Reserved.

2.png8.png9.png1.png6.png7.png